Ons verhaal

Wij zijn een basisschool die kinderen ontvangt van 4 t/m 13 jaar. Onze kinderen komen uit het hele Westland en moeten de Nederlandse taal nog leren. Daarom is het onze belangrijkste taak om de kinderen Nederlands te leren spreken en te begrijpen. Daarnaast is er ook veel aandacht voor de normen en waarden die belangrijk zijn in Nederland. Onze kinderen zijn gemiddeld een jaar bij ons op school. Daarna helpen wij ze doorstromen naar het regulier onderwijs in hun eigen dorpskern.

Missie

Taalschool Westland is een open en moderne school waarbij het kind centraal staat. In een open sfeer werken wij aan de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling. Ieder kind is uniek betreft cultuur, ervaringen en onderwijs uit het land van herkomst en de reis naar Nederland. Wij streven ernaar om door middel van het werken in stamgroepen en groepsoverstijgend te werken, passend onderwijs te bieden. We willen dat elk kind zich prettig en veilig voelt, zodat zij zich op sociaal- en cognitief gebied kunnen ontwikkelen en zich thuis voelt in de Nederlandse samenleving. Wij besteden structureel en herkenbaar aandacht aan het bestrijden van achterstanden, in het bijzonder in de beheersing van de Nederlandse taal waarmee we onze leerlingen op een leeftijdsadequaat taal/lees- en rekenniveau brengen, zodat zij zonder belemmeringen kunnen instromen in het regulier basisonderwijs.

Visie

De Taalschool Westland is een school voor nieuwkomers. Deze kinderen hebben veelal een veelbewogen geschiedenis achter de rug. Wij zijn voor hun de schakel tussen weinig tot geen onderwijs naar het reguliere onderwijs.

Wij vinden dat:

  • Ieder kind recht heeft op een liefdevolle en veilige omgeving.
  • Alle kinderen de mogelijkheid geboden moet worden om optimaal te kunnen functioneren.
  • Kinderen structuur veiligheid en rust geboden moet worden.

Wij willen dat:

  • De kinderen opgeleid worden tot zelfstandige mensen. Door het leren van de Nederlandse taal en de geldende normen en waarden binnen Nederland vergroten wij de redzaamheid van de kinderen in de Nederlandse samenleving.
  • De kinderen op cognitief en sociaal emotioneel gebied vaardig genoeg zijn zodat zij kunnen doorstromen naar (S)BO of VO