Schoolondersteuningsplan

Schoolondersteuningsplan

Alle kinderen verdienen een passende plek in het onderwijs. Binnen passend onderwijs werken scholen samen om dit voor elk kind zo goed mogelijk te bieden. In het onderstaande document vindt u een overzicht van de ondersteuning die onze school de leerlingen kan bieden. Het overzicht is een samenvatting van het SchoolOndersteuningsprofiel (SOP) en biedt een eerste richting.